Share this release

ESP155036
Makaya Madingo
"Pour Moi Quoi & Dizumba"

1. Pour Moi Quoi (Afro Funk)
2. Dizumba (Folklore)